Skip to main content
verzekeringsvormen auto

Verzekeringsvormen Auto

In principe zijn er drie soorten autoverzekeringen. Dit is de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA), beperkt casco en volledig casco. Iedere voortuigbezitter is verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. In dit geval wordt het bedrag voor de schade – dat door de verzekeraar is aangericht – uitgekeerd aan derden. De overige verzekeringen zijn naar eigen keuze af te sluiten. Wat houden de andere verzekeringsvormen in?

Beperkt casco

De casco verzekering wordt meestal afgesloten voor auto’s die tussen de vier en acht jaar oud zijn. Hierbij wordt vaak ook ruitschade en andere accessoires vergoed. Bijvoorbeeld schade als gevolg van storm, hagel, botsing met dieren, brand of diefstal. Schade aan eigen voortuig is hierbij niet inbegrepen. De dekking kan verschillen per verzekeraar. Zij hebben de dekking vaak opgesplitst in verschillende modules omtrent storm en natuur, diefstal, ruitbreuk en brand. Deze verzekering wordt ook wel een WA plus, WA mini casco of WA extra genoemd. Het zijn dezelfde soort verzekeringen. Deze vorm van verzekeren is niet verplicht.

Volledig casco

De volledig casco wordt vaak afgesloten voor nieuwe auto’s (tot vier jaar oud). Deze verzekering wordt ook wel WA casco of all risk verzekering genoemd. Automobilisten die hun auto hebben gefinancierd sluiten vaak ook een dergelijke verzekering af. Bij de volledig casco wordt ook de schade aan eigen auto vergoed, ook wanneer het jouw eigen schuld is. Deze verzekering is niet verplicht om af te sluiten. Is een auto ouder dan 8 jaar? Dan is het wellicht raadzaam om alleen WA te verzekeren. De maandelijkse kosten zijn te hoog vergeleken met de waarde van de auto.

Aanvullende verzekeringen

Naast de autoverzekeringen zijn er ook nog aanvullende verzekeringen. Een daarvan is de rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen. Deze biedt hulp bij juridische conflicten. Hierbij worden twee vormen onderscheiden. De eerste is verhaalsrechtsbijstand. Dit is een dekking die recht geeft op bijstand wanneer schade verhaalt moet worden bij de tegenpartij.
De verkeersrechtsbijstand biedt juridische hulp bij meningsverschillen over het bezit van de auto. Bijvoorbeeld geschillen met garages en dealers.

Verzekeren van inzittenden

Verder is er nog de Ongevalleninzittendenverzekering (OVI) en de Schadeinzittendenverzekering (SVI). De OVI treedt in werking wanneer er blijvende schade/invaliditeit optreedt of wanneer iemand overlijdt. SVI keert de geleden schade aan inzittenden uit. Dit geldt ook wanneer er geen sprake is van dood of invaliditeit. Hierbij maakt het – bij beide verzekeringen – niet uit wie er schuldig is voor het veroorzaken van het ongeval.

Goed vergelijken

Heb je een tussenpersoon die de verzekeringen voor je gaat regelen, vraag deze dan om meerdere prijsopgaven.

Online autoverzekering afsluiten? Geen probleem, maar ook hier, en dat moet je in dat geval zelf doen, is het verstandig om ook de prijs en de dekking van de verzekering goed te vergelijken.